γνωρίστε την ΕΝ.ΔΗ.Κ.

Η Ένωση Δημάρχων Κρήτης( ΕΝ. ΔΗ. Κ.), ιδρύθηκε το 2017 και αποτελεί μη κερδοσκοπικό Σύλλογο που διέπεται από το εγκεκριμένο καταστατικό του και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (ΑΚ). Μετά από την πρωτοβουλία  συναδέλφων , πρώην αιρετών, από το Ηράκλειο και επίπονη προσπάθεια, περίπου ενός έτους, ο Σύλλογος ιδρύθηκε, το 2017, με την αρίθμ. 157/2017 Δάταξη του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου.