Ταυτότητα

Η Ένωση Δημάρχων Κρήτης( ΕΝ. ΔΗ. Κ.), ιδρύθηκε το 2017 και αποτελεί μη κερδοσκοπικό Σύλλογο που διέπεται από το εγκεκριμένο καταστατικό του και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (ΑΚ).

Μετά από την πρωτοβουλία  συναδέλφων , πρώην αιρετών, από το Ηράκλειο και επίπονη προσπάθεια, περίπου ενός έτους, ο Σύλλογος ιδρύθηκε, το 2017, με την αρίθμ. 157/2017 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου.

Τα ιδρυτικά μέλη είναι σαράντα τέσσερα(44).

Επιδίωξη, κατά αρχή του ΔΣ, είναι να εγγραφούν στο σωματείο μας, όλοι οι αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης( Τ. Α.) πρώτου βαθμού οι οποίοι θήτευσαν στις τοπικές κοινωνίες της Κρήτης από το 1975 και εντεύθεν. Σε δεύτερη φάση θα επιδιωχθεί, σύμφωνα με το εγκεκριμένο καταστατικό του Συλλόγου, να εγγραφούν οι διατελέσαντες πρόεδροι Κοινοτήτων στις Κοινότητες της Κρήτης.

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά ,τα οποία είναι σήμερα πενήντα πέντε(55) και σε επίτιμα.Με την αρίθμ. 13/2018 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση( ΓΣ) του Συλλόγου η ανάδειξη της πρώην Δημάρχου Αθηναίων, Θεοδώρας( Ντόρας) Μπακογιάννη, ως επίτιμου μέλους του Συλλόγού μας. Η Γενική Συνέλευση της 20ης Μαρτίου 2018 με την αρίθμ. 06/2018 απόφασή της ενέκρινε την πρόταση του ΔΣ.

Βασικοί σκοποί της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης( ΕΝ. ΔΗ. Κ.) είναι η προώθηση και στήριξη του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης( ΤΑ) και η συνδρομή των νέων Δημάρχων στο έργο τους. Επίσης η αξιοποίηση της τεράστιας εμπειρίας των διατελεσάντων δημάρχων και των προέδρων κοινοτήτων, ως και η έκφραση αλληλεγγύης στα μέλη του Συλλόγου , αποτελούν επιδιώξεις της ΕΝ. ΔΗ. Κ.

Η ΕΝ. ΔΗ. Κ., σήμερα, έχει εγγεγραμμένα στο μητρώο της πενήντα πέντε(55) μέλη.Από αυτά οκτώ(8) είναι εν ενεργεία Δήμαρχοι, έξι(6) τέως Δήμαρχοι και σαράντα ένα(41) πρώην Δήμαρχοι. Η προέλευση των μελών , ανά Νομό, διαμορφώνεται ως παρακάτω:

  • Νομός Λασιθίου τρία (3) μέλη.
  • Νομός Ηρακλείου δέκα  εννέα(19) μέλη.
  • Νομός Ρεθύμνης τρία(3) μέλη.
  • Νομός Χανίων τριάντα (30) μέλη.

Η Ένωση Δημάρχων Κρήτης( ΕΝ. ΔΗ.Κ.) είναι ο δεύτερος Σύλογος αιρετών  που λειτουργεί στην ελληνική επικράτεια.Η Ένωση Δημάρχων Αττικής, η πρώτη ένωση, ιδρύθηκε το 2008.

Ο πρόεδρος της ΕΝ. ΔΗ. Κ.

Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης
Τ. Δήμαρχος Χερσονήσου