Πρόγραμμα Κυβερνητικής Πολιτικής 2021 και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Πρόγραμμα Κυβερνητικής Πολιτικής 2021 και Τοπική Αυτοδιοίκηση Ενημέρωση μελών

Με το νόμο 4622/2019 Επιτελικό Κράτος

Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2021 και Τοπική Αυτοδιοίκηση

     Πριν λίγες μέρες ξεκίνησε το επετειακό και συμβολικό 2021. Ένα νέο έτος που διαδέχεται το δύσκολο 2020 που δοκίμασε τις αντοχές όλων μας, απείλησε τη ζωή πολλών ανθρώπων και εμπόδισε την κινητικότητα των πολιτών και ταυτόχρονα περιόρισε τις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες.

     Ελπίδα όλων για την αναχαίτιση της φονικής πανδημίας COVID-19 αποτελούν τα εμβόλια και οι εμβολιασμοί και δημιουργούν βάσιμες ελπίδες τιθάσευσης του ιού  και δημιουργίας τείχους ανοσίας, για την οριστική απαλλαγή μας από τον ιό.

    Η χώρα μας οφείλει να προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα. Το ξεκίνημα θα είναι δύσκολο και πολύπλοκο. Ο συνδυασμός σημαντικών πόρων και εργαλείων είναι αναγκαία για την αναγέννηση και την ανασυγκρότηση της οικονομίας μας. Τα 32 δισ  ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης επαρκούν για να αλλάξουν πραγματικά την ελληνική οικονομία και να προσφέρουν ευκαιρίες αναδημιουργίας στον ελληνικό λαό. Αρκεί να τύχουν ορθολογικής κατανομής, συνετής και αποτελεσματικής διαχείρισης και υπό τον όρο ότι θα έλθουν να στηρίξουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εκσυγχρονισμού και παραγωγικής ανασύστασης, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας.

      Με το ν. 4622\2019 (ΦΕΚ 133\ΤΑ΄\07.08.2019) ΄΄Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης ΄΄ και συγκεκριμένα το άρθρο 49 προβλέπεται ο ετήσιος κυβερνητικός προγραμματισμός, ο οποίος αποτυπώνεται στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής (Ε.Σ.Κυ.Π), το οποίο εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Ε.Σ.Κυ.Π περιλαμβάνει διακριτά τον ετήσιο προγραμματισμό της Κυβέρνησης για το νομοθετικό έργο που θα εισηγηθεί στη βουλή για ψήφιση και τις προσλήψεις στη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση.

   Το ΄΄ Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2021΄΄, δόθηκε στη δημοσιότητα και περιλαμβάνει αναλυτικά την κυβερνητική δράση της νέας χρονιάς. Στηρίζεται σε συγκεκριμένους Εθνικούς & Ευρωπαϊκούς πόρους και επιδιώκει τακτικούς στόχους για το μετασχηματισμό της οικονομίας και του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

      Βασικές επιδιώξεις του ετήσιου προγράμματος είναι η ψηφιακή μετάβαση, τα μεγάλα έργα υποδομής, η προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της πράσινης ανάπτυξης. Στο επίκεντρο του Σχεδίου για το 2021 παραμένει η Κοινωνία. Προτεραιότητα είναι η προστασία των πιο αδύναμων και η δημιουργία ευκαιριών σε όσους τις χρειάζονται, κυρίως των ΑμεΑ. Τέλος η διεύρυνση της απασχόλησης και η ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ με αιχμή την αποκατάσταση ενός ολοκληρωμένου δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας, τίθενται ως ειδικοί στόχοι.

      Οι στρατηγικοί πυλώνες και τα πλαίσια σχεδιασμού για το Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής (ετήσια σχέδια δράσης Υπουργείων & Ε.Σ.Κυ.Π) είναι:

1. Ευρωπαϊκό εξάμηνο, Εθνικές Συστάσεις και πλαίσιο Ενισχυμένης Εποπτείας. Το ευρωπαϊκό εξάμηνο είναι ένας κύκλος συντονισμού της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής εντός της Ε.Ε. Επικεντρώνεται στους πρώτους έξι μήνες κάθε έτους, εξ ου και ΄΄εξάμηνο΄΄.

2. Πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο Πλαισίου Αναφοράς(ΕΣΠΑ) 2021-2027

3. Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας(RRF). Το νέο χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για την αντιμετώπιση της οικονομικής και υγειονομικής κατάστασης των κρατών μελών της Ένωσης (672,5 δισ ευρώ)

4. Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων ΄΄Ελλάδα μπροστά΄΄

    Ειδικότερα, τώρα, το σχέδιο δράσης του Υπουργείου των εσωτερικών, στο πλαίσιο του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής (Ε.Σ.Κυ.Π) έτους 2021, θέτει ως βασικές μεταρρυθμίσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση :

     α. Την ενίσχυση της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης με προτεραιότητα στη       διάκριση αρμοδιοτήτων.

     β. Τον Ενιαίο Κώδικα Αυτοδιοίκησης.

     γ. Την ενίσχυση της αξιοκρατίας- τον Εκσυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και την ενίσχυση του ΑΣΕΠ.

     δ. Την  επικαιροποίηση και τον εκσυγχρονισμό του προσοντολογίου.

     ε. Τον ανασχεδιασμό των Συστημάτων Στοχοθεσίας και Αξιολόγησης στο Δημόσιο Τομέα.

     στ. Την καθιέρωση του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ), ως εργαλείου αξιολόγησης διοικητικής επάρκειας .

      ζ. Την ενεργοποίηση των επιτελικών στελεχών της Διοίκησης.

      η. Το μετασχηματισμό δεξιοτήτων  Δημοσίων Υπαλλήλων.

  

   Στον τομέα του ρυθμιστικού πλαισίου και της πρότασης νομοσχεδίων (ν\σ) περιλαμβάνονται για το α΄ εξάμηνο του 2021:

    α. Νόμος για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα.

    β. Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση.

    γ. Εισαγωγή νέου συστήματος επιλογής προϊσταμένων.

    δ. Διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τον εθελοντισμό.

    ε. Διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής του μοντέλου της τηλεργασίας.

     Ο εθνικός σχεδιασμός είναι επίκαιρος και αναγκαίος όσο  ποτέ άλλοτε. Η απάντηση στην πανδημία πρέπει να είναι άμεση και ισχυρή. Η έξοδος από την πανδημία και τη συνεπακόλουθη βαθιά οικονομική κρίση δεν θα είναι εύκολη. Η αβεβαιότητα και ο πανικός δεν πρέπει να επικρατήσουν.

     Η ενότητα, ο σωστός σχεδιασμός, το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων και η σωστή αξιοποίηση του συνόλου των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, πρέπει να αποτελέσουν βασικά στοιχεία της κυβερνητικής πολιτικής για την ανάσχεση των πρωτοφανών συνεπειών της πανδημίας τόσο στον υγειονομικό τομέα, όσο και στην οικονομία.

                                                                      Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης

                                                                      Περιφερειακός Σύμβουλος

                                                                      Εντεταλμένος Διοικητικής Οργάνωσης