Ανέγερση κοινωφελών κτιρίων εκπαίδευσης και υγείας

Ανέγερση κοινωφελών κτιρίων εκπαίδευσης και υγείας Νομοθεσία / Νομολογία

Με το νόμο 4585/2018

Με το άρθρο 14 του νόμου 4585/2018( ΦΕΚ216/ΤΑ'/24.12.2018), δίνεται η δυνατότητα ανέγερσης κοινωφελών κτιρίων εκπαίδευσης και υγείας, χωρίς την προηγούμενη τροποποίηση του αντίστοιχου ρυμοτομικού σχεδίου.  Η ρύθμιση υπαγορεύτηκε από την ανάγκη άμεσης και ταχύτατης ανέγερσης σχετικών υποδομών εκπαίδευσης και υγείας προς εξυπηρέτηση των ολοένα αυξανόμενων αναγκών. Για την εφαρμογή , όμως , της διαδικασίας του άρθρου 14 , ο νόμος θέτει δύο προϋποθέσεις:

Α) τα ακίνητα , που επιλέγονται, να πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές και Β) διαπίστωση με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο κτίριο ή καθορισμένος χώρος για να υποδεχθεί αυτές τις λειτουργίες.