Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης

Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Νομοθεσία / Νομολογία

Άρθρο 75, νόμου 4587/2018

Με τις διατάξεις του άρθου 75 του νόμου 4587/2018, μετατίθεται η έναρξη και η λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.