Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της Κρήτης

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της Κρήτης Δραστηριότητες

Το ΔΣ της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης διαπίστωσε την ανάγκη σύνταξης ενός ολοκληρωμένου και εφαρμόσιμου ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Μελετώντας προσεχτικά τα υπάρχοντα αναπτυξιακά σχέδια για την Κρήτη, τον  εγκεκριμένο Περιφερειακό Χωροταξικό Σχεδιασμό, τα δυνατά σημεία του νησιού, τις κρίσιμες προτεραιότητες για την Κρήτη και μετά από εξαντλητική συζήτηση, διαμόρφωσε την πρόταση της ΕΝ. ΔΗ . Κ. για το ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

  Επιδίωξη και φιλοδοξία του Συλλόγού μας είναι η πρότασή μας να αποτελέσει τη βάση προβληματισμού και διαλόγου μεταξύ των φορέων της Κρήτης και η τελική πρόταση που θα προκύψει από τη διαβούλευση , να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης και να συνταχθεί το τελικό Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Κρήτης.

  Η Κρήτη είναι οι άνθρωπό της , η( άυλη) παράδοσή της , όλα αυτά που αναδύονται και διαμορφώνονται μέσα στο ποικιλόμορφο κρητικό τοπίο που αποτελεί αστείρευτη πηγή εμπειριών. Στο κέντρο αυτού του τόπου πρέπει να είναι οι άνθρωποι! Κάθε πρόγραμμα ανάπτυξης του νησιού πρέπει να βασιστεί στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

  Στοίχημα( επιδίωξη) για την Κρήτη που οραματιζόμαστε είναι η ενεργή συμμετοχή όλων των πολιτών της σε κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια του νησιού.

  Η κινητοποίηση όλων των πολιτών της για συμμετοχή στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και η στοχευμένη και πλήρης αξιοποίηση όλου του άριστα καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού του νησιού δε μπορεί παρά να αποτελεί μέρος της αναπτυξιακής μας πρότασης για την Κρήτη.

  Στη σημερινή δύσκολη και πολύπλοκη συγκυρία , βασικό μέλημά μας είναι η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής αυτού του τόπου, μια πρόταση που δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει την ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων κοινωνικών δομών του νησιού αν όχι και τη δημιουργία νέων ανάλογων υποδομών.

  Αξιοποιώντας στο έπακρο τους εν δυνάμει διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους , την ιδιαιτερότητα του τοπίου, τη γεωγραφική θέση , τη νησιωτικότητά της, η Κρήτη πρέπει να εμπλουτίσει τους τομείς παραγωγής της. Ο τουρισμός ήταν μέχρι τώρα ο κατ´εξοχήν ( κυρίαρχος) τομέας  της τοπικής οικονομίας, έχοντας κατά πόδα  τον αγροτικό τομέα. Το περιβάλλον που διαμορφώνεται ωστόσο τα τελευταία χρόνια απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό για τη δημιουργία ενός συστήματος παραγωγής που θα αξιοποιεί πέρα από τις υπάρχουσες δομές του τουρισμού και του γεωργοκτηνοτροφικού κλάδου και τους τομείς της μεταποίησης, της εκπαίδευσης, της έρευνας και της τεχνολογίας , τομείς με έντονη παρουσία και αξιόλογες υποδομές  στο νησί που θα ανατροφοδοτούν το σύστημα σε μια προσπάθεια συνέργειας των πολιτικών( παρεμβάσεων) ανάπτυξης.

  Ωστόσο ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη του νησιού είναι το ίδιο το κρητικό τοπίο, η οικολογία της Κρήτης , ο φυσικός της πλούτος γιατί πέρα από τη σημαντικότητα της ίδιας της βιοποικιλότητά της και την ανάγκη προστασίας της για το ευ- ζην των κατοίκων της, το ίδιο  το τοπίο αποτελεί τον κύριο πόλο έλξης τόσο των τουριστικών όσο και άλλων μη τουριστικών επενδύσεων στο νησί, της ίδιας της οικονομικής άνθησης, δηλαδή της Κρήτης. Η προστασία, η αναβάθμιση και η ανάδειξη του χώρου δεν μπορεί παρά να αποτελούν πρωταρχικό μέλημα του σχεδιασμού της ανάπτυξης που προτείνουμε για το νησί.

  Η Κρήτη είναι μια αυτάρκης οικονομική μονάδα που συνδέεται θεσμικά, νομικά και διοικητικά με την υπόλοιπη Ελλάδα, έχοντας τη δυνατότητα να αποτελέσει ένα δυναμικό πόλο ανάπτυξης τόσο για τη χώρα όσο  και για ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Διοικητικά το νησί αποτελείται από τέσσερις(4) ενότητες, κάθε μία  με τις δικές της ανάγκες, προτεραιότητες και ιδιαιτερότητες. Ο σχεδιασμός ανάπτυξης του νησιού δεν μπορεί παρά να αναγνωρίζει αυτές τις τοπικότητες  και να τις ενσωματώνει στο πλαίσιο ανάπτυξης, προωθώντας τοπικά σχέδια ανάπτυξης.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

• Διαφοροποίηση( εμπλουτισμός) των οικονομικών τομέων και της παραγωγής.

• Ενίσχυση( υποστήριξη) των προϊόντων εκείνων που διοχετεύονται στον τριτογενή τομέα( ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ) για κατανάλωση.

• Προώθηση της Κρητικής διατροφής και των τοπικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην εγχώρια αγορά, στους τουρίστες και στην ευρύτερη περιοχή επιρροής της Κρήτης( πολιτισμικές και οικονομικές εξαγωγές).

• Έμφαση στο μικρής κλίμακας βιοτεχνικό κλάδο και δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω της τυποποίησης των τοπικών αγροτικών προϊόντων  και της προώθησης και εφαρμογής σωστού μάρκετινγκ στις εξαγωγές αυτών.

• Ενεργή έρευνα για άνοιγμα σε ξένες διεθνείς αγορές και για την εξαγωγή τοπικών προιόντων( χειροτεχνία, έργα τέχνης, έντυπο υλικό).

• Δημιουργία των απαραίτητων εκείνων συνθηκών για συμπράξεις δημοσίου/ ιδιωτικού τομέα στις οποίες οργανισμοί της Περιφέρειας Κρήτης με τους  αναπτυξιακούς οργανισμούς, , τους θεσμούς και μη κυβερνητικά σχήματα θα συμπράττουν( συνεργάζονται) με ιδιώτες επενδυτές, εγχώριους και διεθνείς και με τοπικές και εθνικές τράπεζες οι οποίες θα προσφέρουν χαμηλότοκα δάνεια, για τη δημιουργία επενδυτικού κεφαλαίου που θα διοχετεύεται σε επιχειρήςεις και θα υποστηρίζει τη δημιουργία νέων κατευθύνσεων οικονομικής δραστηριότητας μειώνοντας το ρίσκο καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων.

• Ενθάρρυνση του ιδιωτικού τομέα  και των δημόσιων- ιδιωτικών συμπράξεων, να συνεργαστούν μεταξύ τους,να υποστηρίξουν την έρευνα που στοχεύει στην αποκάλυψη και δοκιμή καινοτόμων προσεγγίσεων σχετικά με την παραγωγή , τη διοίκηση,τη διαχείριση δεδομένων, να διεξάγουν έρευνα σε εφαρμοσμένους τομείς, όπου υψηλότερες αποδόσεις δύναται να καταστήσουν την τοπική οικονομία πιο ανταγωνιστική.

• Δημιουργία χαμηλότοκων επενδυτικών προγραμμάτων με τη συμμετοχή των τραπεζών, ενθαρρύνοντας την κεντρική διοίκηση να σχεδιάσει και να καθιερώσει φορολογικά κίνητρα βασισμένα σε διάφορα προγράμματα, όπως το πρόγραμμα News Markets Tax Credit στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

• Ίδρυση και λειτουργία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ως ενός οργανισμού, ο οποίος θα προωθήσει την ανάπτυξη και θα οργανώσει συμπράξεις και θα διαχειριστεί τους συλλογικούς πόρους.

• Θέσπιση προτεραιοτήτων και σταδιακή υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου δικτύου υποδομών, το οποίο θα ενισχύει την προσβασιμότητα του κόσμου αλλά και των αγαθών σε όλο το νησί και τις εγχώριες και διεθνείς αγορές. Αυτό θα συμπεριλαμβάνει το σχεδιασμό λιμένων και αεροδρομίων με το βλέμμα στραμμένο στις εξωτερικές αγορές και με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορεί να στεγάσει τους πολλαπλούς στόχους μιας αναπτυξιακής οικονομίας που βασίζεται σε μια πολλαπλότητα οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων.

Στον κοινωνικό τομέα και την ανάπτυξη του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου του νησιού θέτουμε τις παρακάτω επιδιώξεις.

• Προώθηση συλλογικών πρωτοβουλιών, κοινωνική συμμετοχή και ενθάρρυνση για ανάμιξη του κοινού στην αναπτυξιακή προσπάθεια μέσω του εθελοντισμού και της χρήσης των παραδοσιακών και κοινωνικών μέσων.

• Ανάπτυξη σε επίπεδο Κρήτης των υπηρεσιών υποστήριξης πολιτών, όπως τα ΚΕΠ , καθιέρωση ασύρματων δικτύων διασύνδεσης με το διαδίκτυο.

Το φυσικό περιβάλλον της Κρήτης αποτελεί κρίσιμο τομέα για την ανάπτυξή της και στην πρώτη γραμμή της προσπάθειάς μας θέτουμε τους εξής στόχους:

• Προστασία και αναβάθμιση του αστικού και αγροτικού περιβάλλοντος, φυσικού και ανθρωπογενούς.

• Εκστρατεία ενημέρωσης και επιμόρφωσης σχετικά με την ευαισθησία των οικοσυστημάτων και την ανάγκη της προστασίας τους σε όλα τα επίπεδα και από όλες τις κοινωνικές ομάδες.

• Τήρηση των Ευρωπαϊκών και Εθνικών οδηγιών και κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος( όπως ανακύκλωση, κομποστοποίηση και απαγόρευση της καύσης των απορριμμάτων).

• Προστασία των πόλεων, των οικισμών και των κοινοτήτων που διαθέτουν ενδιαφέρουσα ή σημαντική αρχιτεκτονική, πολεοδομική οργάνωση και παραδοσιακά χαρακτηριστικά.

• Προώθηση προτύπων σχετικά με την καθαριότητα, το σχεδιασμό του τοπίου και την αισθητική αναβάθμιση ιδιωτικών, αλλά κυρίως των δημόσιων χώρων. Εκστρατεία να τονιστεί η σημασία των δημόσιων χώρων για τους πολίτες και η ευθύνη της κοινότητας προς αυτούς.

  Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά προβάλει η αναγκαιότητα να διαμορφωθεί μια σύγχρονη, δυναμική και ρεαλιστική αντίληψη, που να εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο τον ατομικό και κοινωνικό χαρακτήρα των ανθρώπων.

Να ενεργοποιηθεί η συμμετοχή των πολιτών στη διοίκηση και προώθηση των τοπικών υποθέσεων.

  Η πρότασή μας για την ανάπτυξη της Κρήτης είναι συγκεκριμένη και στηρίζεται στις παραπάνω αρχές και αξίες. Η πρόταση είναι ριζοσπαστική και διακρίνεται για την ισότητα των ευκαιριών και την  κοινωνική δικαιοσύνη.Χωρίς αυτές τις αρχές δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματικότητα στις μεταρρυθμίσεις.