Χορήγηση εκτάκτου επιδόματος σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης

Χορήγηση εκτάκτου επιδόματος σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης Νομοθεσία / Νομολογία

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών

Με την αρίθμ ΚΥΑ 167688/Ζ1/08-10-2018 των Υπουργών Παιδείας  και Αν. Οικονομικών , η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4482/ΤΒ'/09-10-2018, καθορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του έκτακτου επιδόματος για την στήριξη των πληγέντων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης από την πυρκαγιά της 23ης Σεπτεμβρίου 2018 στις εγκαταστάσεις της φοιτητικής εστίας στη Λ. Κνωσού στο Ηράκλειο . Το βοήθημα ανέρχεται στα 2.000,00€ και οι αιτήσεις για τη χορήγησή του υποβάλλονται στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.