Με νόμο αποκαθίσταται η αδικία σε βάρος των αιρετών

Με νόμο αποκαθίσταται η αδικία σε βάρος των αιρετών Νομοθεσία / Νομολογία

Μια μεγάλη αδικία και εκκρεμότητα

Μια σοβαρή εκκρεμότητα και μεγάλη αδικία εις βάρος των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης επιλύεται με σχετική διάταξη του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο:" Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις". 

Το ΕΤΕΑΕΠ  το 2017 προχώρησε στην ανάκληση αποφάσεων που αφορούσαν τη χορήγηση επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ παροχών σε βοηθηματούχους που διετέλεσαν αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης , ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Οι δήμαρχοι που αποχωρούν από τη θέςη τους δικαιούνται μηνιαίο και εφάπαξ βοήθημα από το ΕΤΕΑΕΠ ( σήμερα ΕΦΚΑ) , εφόσον έχουν τουλάχιστον επτά(7) χρόνια ασφάλισης στο ΕΤΕΑΕΠ.

Οι αιρετοί που είχαν μία θητεία δημάρχου και μία ή περισσότερες θητείες προέδρου κοινότητας κάνοντας χρήση του άρθρου 20 ΠΑΡ. 3 του νόμου 3232/2004 εξαγόρασαν μια θητεία προέδρου κοινότητας και έτυχαν από τα τότε ΤΑΔΚΥ  και ΤΠΔΚΥ εφάπαξ και μηνιαίου βοηθήματος.

Το 2017 το ΕΤΕΑΕΠ προχώρησε στην ανάκληση των επικουρικών συντάξεων και του εφάπαξ βοηθήματος στα παραπάνω πρόσωπα , γιατί έκρινε ότι είχε ερμηνευτεί ο νόμος 3232/2004. Στη συνέχεια απαίτησε επιστροφή των καταβληθέντων βοηθημάτων από τους δικαιούχους.

Η Ένωση Δημάρχων Κρήτης  με απόφασή της αντέδρασε με επιχειρήματα  στην άδικη αυτή απόφαση του ΕΤΕΑΕΠ και με υπόμνημα που απέστειλε στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος( ΚΕΔΕ) ζήτησε την παρέμβασή της στο Υπουργείο Εργασίας για την επίλυση αυτού του προβλήματος.

Υποστηρίξαμε , ότι σύμφωνα με σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους( ΝΣΚ) και τις βασικές αρχές του διοικητικού δικαίου, όπως της χρηστής διοίκησης, της εμπιστοσύνης του διοικουμένου προς την πολιτεία και της επιείκιας,δεν έπρεπε να επιστραφούν τα βοηθήματα που είχαν χορηγηθεί από το ΕΤΕΑΕΠ.

Το άρθρο 10 του παραπάνω σχεδίου νόμου που επιλύει το πρόβλημα  έχει τίτλο Αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές από το Τ. ΤΑΔΚΥ και το Τ. ΤΠΔΚΥ.

" Αχρεωστήτως καταβληθείσες επικουρικές συντάξεις από το Τ. ΤΑΔΚΥ , ήδη ΕΤΕΑΕΠ και εφάπαξ παροχές από το Τ. ΤΠΔΚΥ , ήδη ΕΤΕΑΕΠ , που προέκυψαν από ανάκληση των σχετικών πράξεων απονομής για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα των ασφαλισμένων δεν αναζητούνται από το ΕΤΕΑΕΠ. Τυχόν καταβληθέντα από τους ασφαλισμένους του Τ. ΤΑΔΚΥ και Τ. ΤΠΔΚΥ ποσά λόγω ανάκλησης των σχετικών πράξεων απονομής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής επιστρέφονται άτοκα, ενώ τυχόν καταβληθείσες από τους ασφαλισμένους εισφορές εξαγοράς ασφάλισης δεν επιστρέφονται."