Τροποποιείται ο νόμος 4555/2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ " ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι".

Τροποποιείται ο νόμος 4555/2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κλεισθένης I

Στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΣΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

              Ζαχαρία Εμμ. Δοξαστάκη*

  Το τακτικό ετήσιο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος( ΚΕΔΕ) διεξάγεται στην Αθήνα 3-5 Δεκεμβρίου 2018.

   Στην ομιλία του, σήμερα 3/12/2018,  ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης αναφέρθηκε στα οικονομικά και θεσμικά ζητήματα που απασχολούν τους  Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης(ΟΤΑ). Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην υποστελέχωση των υπηρεσιών των δήμων και εξήγγειλε την υλοποίηση τριετούς προγράμματος πρόσληψης 1.500 επιστημόνων στους δήμους για τη στελέχωση των τεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών τους. Τόνισε επίσης , ότι τις προηγούμενες ημέρες εγκρίθηκε ένα σημαντικό έργο  για την τοπική αυτοδιοίκηση, προυπολογισμού 30 εκ. Ευρώ, αυτό της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών των ΟΤΑ.

  Τέλος ανακοίνωσε πως το επόμενο διάστημα η Κυβέρνηση θα φέρει στη Βουλή  δύο αλλαγές στο νόμο του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ( ν4555/2018), ύστερα από σχετικά αιτήματα της Τ Α και συγκεκριμένα:

• Ο πρόεδρος του συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων εκλέγεται , από το σύνολο των μελών του οικείου συμβουλίου, μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους συμβούλων των δύο πρώτων κατά σειρά εκλογής συνδυασμών και όχι ο επικεφαλής ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής συνδυασμούς(όπως όριζε το άρθρο 80 του νόμου 4555/2018).

• Τροποποιείται το εδάφιο τρίτο στοιχ.γ της ΠΑΡ.4 του άρθρου 14 του νόμου 4555/2018, ως εξής: « Ο αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως πενήντα τοις εκατό(50%)».[ ο νόμος 4555/2018, σήμερα , προβλέπει προσαύξηση έως τριάντα τοις εκατό(30%) ].

Κατ´ανάλογο τρόπο τροποποιείται το εδάφιο τέταρτο στοιχ.γ ΠΑΡ. 5 του άρθρου 51 του νόμου 4555/2018, ως εξής: « ο αριθμός των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων πρέπει να είναι ίσος, τουλάχιστον, με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό(50%)».

                           * Τ. Δήμαρχος Χερσονήσου και πρόεδρος της Ένωσης 

                            Δημάρχων Κρήτης