Με τροπολογία τροποποιούνται ρυθμίσεις για τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Με τροπολογία τροποποιούνται ρυθμίσεις για τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κλεισθένης I

Τροποποιείται ο νόμος 4555/2018( ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)

Με την τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος , που κατατέθηκε στις 13/2/2019 στη Βουλή στο Σχέδιο Νόμου του Υπουτγείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο" Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οχημάτων , άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις, τροποποιούνται οι ρυθμίσεις για τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.Συγκεκριμένα γίνονται οι απαραίτητες , κυρίως, νομοτεχνικής φύσεως , βελτιώσεις στις διατάξεις των άρθρων του Δεύτερου Μέρους του Ν 4555/2018. Το κείμενο της τροπολογίας μπορείτε να το βρείτε στον ιστότοπο www.hellenicparliament.gr