Θέματα για το ΕΣΠΑ 2021-2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης

Θέματα για το ΕΣΠΑ 2021-2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης Ενημέρωση μελών

Την επόμενη προγραμματική περίοδο

Θέματα ΕΣΠΑ 2021-2027, Ταμείου Ανάκαμψης &Ανθεκτικότητας και ανάθεσης έργων.

Α΄ Δεσμεύσεις πόρων για τις υποδομές του τομέα των μεταφορών.

     Το Υπουργείο Υποδομών, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Γ.Γ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δ. Σκάλκου, προγραμματίζει, από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, την ενίσχυση επενδύσεων σε έργα υποδομών μεταφορών της τάξης των 4 δισ ευρώ, ενώ από το μηχανισμό του CEF II (Connecting Europe Facility) 1,2 δισ ευρώ. Σε αυτούς πρέπει να προστεθούν οι πόροι του ΠΔΕ (ΕΠΑ από 2021) και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Fund).

     Οι κύριοι άξονες των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων στις υποδομές και μεταφορές από τους πόρους του RRF, του CEF και του ΕΣΠΑ είναι:

➔ Ολοκλήρωση Βασικών Αξόνων (Ε-65).

➔ Αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών δικτύων οδικών μεταφορών.

➔ Την περαιτέρω ανάπτυξη των πολυτροπικών (multimodal) μεταφορών, τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των περιφερειακών αεροδρομίων, τις λιμενικές υποδομές, την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου.

➔ Ένα Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας.

➔ Χρηματοδότηση έργων Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και ανανέωση του στόλου των δημοσίων μεταφορών, με την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

➔ Ενίσχυση δεξαμενής ώριμων έργων, με ένα μηχανισμό ωρίμανσης έργων (project preparation facility).

Β. Βασικές Αρχές διαχείρισης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης( 32 δισ ευρώ: 19,3  δισ ευρώ για επενδύσεις και 12,7 δισ ευρώ δανεισμός).

  

    Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, Ν. Μαντζούφας, σε σχετική αρθρογραφία του, αναφέρθηκε στις βασικές αρχές που θα τηρηθούν για τη δέσμευση, διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα :

1. Χρηματοδότηση αμιγώς ιδιωτικών επενδύσεων (20% Συμμετοχή, 30% δανεισμός και 50% Ταμείου Ανάκαμψης, ήτοι 20% ίδια συμμετοχή και 80% δανεισμός).

2. Υπερδέσμευση Προϋπολογισμού Ταμείου (150 %-170%).Δημιουργία δεξαμενής έργων.

3. ΄΄Βαλβίδα ασφαλείας ΄΄το επόμενο ΕΣΠΑ 2021-2027. Συγκοινωνούντα δοχεία το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Αν κάποιο έργο ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης δεν προχωρά για λόγους έκτακτης ανάγκης ή ανωτέρας βίας, μπορεί να μεταφερθεί στο ΕΣΠΑ .Το ΕΣΠΑ θα έχει δεκαετή ορίζοντα.

4. Τα Σ.Δ.Ι.Τ, τα οποία θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, ξεκινούν το 2023. Άρα υπάρχει αρκετός χρόνος ωρίμανσης των προς ένταξη έργων.

5. Άμεση εκκίνηση του προγράμματος, πριν εγκριθεί το πρόγραμμα (4\2021), από Εθνικούς πόρους. Προσεκτική επιλογή έργων, ώστε να είναι συμβατά με τους κανονισμούς των ταμείων.

Γ. Αναθέσεις έργων για την αποκατάσταση ζημιών (ΙΑΝΟΣ) και αύξηση Π\Υ σχεδίου αντιπλημμυρικών έργων.

    Συνεδρίασε  πρόσφατα η Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής, υπό την προεδρία του αρμόδιου Υπουργού Υποδομών, κ.Κ Καραμανλή και έλαβε συγκεκριμένες αποφάσεις όπως :

1. Έγκριση ανάθεσης έργων Π\Υ 150 εκ ευρώ στην περιοχή Θεσσαλίας  (φαινόμενο ΄΄ ΙΑΝΟΣ΄΄),

2. Επέκταση κατά 250 εκ € του αρχικού σχεδίου για αντιπλημμυρικά έργα από τους παραχωρησιούχους σε διάφορες περιοχές της χώρας (αρχικός Π\Υ 350 εκ. ευρώ και καταληκτικό χρόνος  ολοκλήρωησης αντιπλημμυρικών έργων 30 μήνες).

                                                                       

                                                                       Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης

                                                                       Περιφερειακός Σύμβουλος

                                                                       Εντεταλμένος Διοικητικής Οργάνωσης