Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΔΗΚ της 19ης Οκτωβρίου 2020

Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΔΗΚ της 19ης Οκτωβρίου 2020 Ενημέρωση μελών

Συνήλθε στο Ηράκλειο

Συνεδρίαση Δ.Σ της ΕΝΔΗΚ στις 19/10/20

                Εισηγήσεις Θεμάτων

Α) Συζήτηση για την δράση και την πορεία του Συλλόγου

1. Ο Σύλλογος ξεκίνησε το 2017 (23-3-2017) με 44 Ιδρυτικά Μέλη. Σήμερα αριθμεί 59 τακτικά μέλη (διεγράφη λόγω θανάτου ο πρώην Δήμαρχος Πολ. Πολυχρονίδης)και ένα επίτιμο μέλος (Ντόρα Μπακογιάννη)εξ αυτών 21 μέλη από το Ηράκλειο, 3 από Λασίθι, 3 από Ρέθυμνο και από Χανιά 32.

Εξ αυτών : α) Εν Ενεργεία Δήμαρχοι 5

                  β) Τέως Δήμαρχοι 4

                  γ) Πρώην Δήμαρχοι 50

2. Συνεργάστηκε με την Ένωση Δημάρχων Αττικής και επεδίωξε την ίδρυση Ομοσπονδίας πρ.Δημάρχων.

3. Κατέγραψε και ανέδειξε σημαντικά θέματα που αφορούν την καταστατική θέση και την ασφάλιση των αιρετών.

4. Τοποθετήθηκε για τα σοβαρά θέματα ανάπτυξης που απασχολούν την Περιφέρεια Κρήτης και γενικότερα τη χώρα.

5. Δημιούργησε και λειτουργεί ιστοσελίδα η οποία αποτελεί βήμα προβληματισμού και μέσο ενημέρωσης των αιρετών.

6. Υποστήριξε και ανέδραμε τους Δήμους της Χώρας και της Κρήτης, ως και τους αιρετούς και τα στελέχη τους.

7. Πρότεινε τη νομοθετική ρυθμίση σοβαρών θεμάτων των ΟΤΑ προς την Κυβέρνηση και των ΚΕΔΕ.

8. Βοήθησε ουσιαστικά για τη διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών του 2019. (Υποστήριξη- Ενημέρωση).

Προοπτική- Ενέργειες

1. Ενεργός συμμετοχή των ήδη εγγεγραμμένων μελών. Συλλογικότητα στη λειτουργία της ένωσης.

2. Αύξηση του αριθμού των μελών της ΕΝΔΗΚ.

3. Υποστήριξη σε μόνιμη βάση της ΠΕΔ Κρήτης, προς την ΕΝΔΗΚ.

4. Εξασφάλιση πόρων (από Δήμους της Κρήτης &ΠΕΔ Κρήτης.

5. Οργάνωση γραφείων (έδρα & Χανιά)

6. Οργάνωση Εντευκτηρίου (χώρος συναθροίσης μελών).

7. Έκδοση περιοδικού.

8. Ίδρυση ομοσπονδίας αιρετών.

9. Ουσιαστικοποίηση της συνεργασίας με ΚΕΔΕ και ένωση Δημάρχων Αττικής.

10. Γραμματειακή υποστήριξη ( απασχόληση σε μόνιμη βάση υπαλλήλου για τις ανάγκες της Ένωσης, με διάθεση υπαλλήλου από το Δήμο της έδρας).

11. Εκδόσεις (κωδικοποίηση Νομοθεσίας για τους ΟΤΑ, οδηγός ασφάλισης αιρετών κλπ).

12. Συμμετοχή της ΕΝΔΗΚ στους υπό ίδρυση Αναπτυξιακούς Οργανισμούς (ν. 4674\20).

13. Ηλεκτρονική Διασύνδεση μελών (Νέες τεχνολογίες, Ιστοσελίδα, zoom, Διαδικτυακή επικοινωνία).

14. Έκδοση Λευκώματος για τους Δήμους & τους αιρετούς της Κρήτης από το 1974 και μετά.

15. Η λειτουργία της ΕΝΔΗΚ πρέπει να συνεχιστεί και να αναβαθμιστεί. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο υποστήριξης και συνδρομής των αιρετών.

Β.  Ν. 4735\2020 (Α΄ 197) Ρυθμίσεις σχετικές με την τοπική Αυτοδιοίκηση.

1. Έξοδα παράστασης Προέδρων & Αντ\δρων ΝΠΔΔ ΟΤΑ (δεν λαμβάνουν, εφόσον μισθοδοτούνται από την οργ. τους θέση).

2. Πρόεδροι ΠΕΔ (1000ευρω μηνιαίως).

3. Νομική υποστήριξη αιρετών.

4. Κώδικα εκλογικότητας & ασυμβίβαστο (ασυμβίβαστο δεν υπάρχει εφόσον ο αστυνομικός κατά τη διάρκεια της θητείας του, ως αιρετός προαχθεί σε Ανθυπασπιστή & άνω).

5. Κωδικοποίηση αρμοδιοτήτων Οικ. Επιτροπής.

6. Άρση αξιόποινων πράξεων για πληρωμή Ενταλμάτων ( τροπολογία Κακλαμάνη Ν. εκθέτει την Τ.Α).

7. Σύνταξη μελετών και τευχών διαγωνισμού έργων, υπηρεσιών και προμηθειών ( από ειδ. Συμβούλους...και μηχανικών με συμβάσεις έργου της ΕΕΤΑΑ & των Ανάπτ. Οργανισμών)

8. Υπηρεσίες Δόμησης.

9. Οδήγηση οχημάτων ΟΤΑ.

10. Υπαίθρια διαφήμιση.

Γ. Προτάσεις για Νομοθετική Ρύθμιση που αφορούν τους αιρετούς.

1. Κανονισμός χορηγίας πρώην Δημάρχων

2. Παράλληλη ασφάλιση

3. Χορηγία Δημοσίων Υπαλλήλων

Εγκ. 45\Σ 23\1\16.10.20 Υπουργείου Κοιν. Ασφαλίσεων άρθρο 36Α παράλληλη ασφάλιση & παράλληλη απασχόληση Ν. 4387\2016. Υπολογισμός Σύνταξης με το άρθρο 36Α του Ν. 4387\16.

 π.χ Ο ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ έχει ασφάλιση από το 1980 \2020 (40 χρόνια).

1. Από 01.01.2005 έως 31.12.2016 παράλληλη ασφάλιση, εφόσον έχει ασφαλιστεί στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον πρώην ΟΑΕΕ.

2. Από 01.01.2017 έως 31.12.2020 παράλληλη απασχόληση, λόγω πολλαπλής καταβολής εσισφορών στον e-ΕΦΚΑ.

Επιλογή 1η

➔ Εθνική Σύνταξη : 384ευρώ

➔ 1η Ανταποδ. Σύνταξη (37χρ. 1980-2016)

➔ 2η Ανταποδ.(16χρ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ & 4 ΕΦΚΑ)

Επιλογή 2η

➔ Ανταπ. Σύταξη 41χρ. (1980-2016+ 2017-2020)

➔ Προσαύξηση της σύνταξης για την παράλληλο με τον πρώην ΟΑΕΕ χρόνο ασφάλισης στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (2005-2016) που υπολογίζεται σε ποσοστό 0,075% για κάθε μια ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς επί των συντάξιμων αποδοχών.

Επιλογή 3η  

➔ Εθνική Σύνταξη: 384ευρω

➔ Ανταποδ. Σύνταξη : 41 έτη ( 25 ΟΑΕΕ 1980-2004) και 12 ετών ΙΚΑ ( 2005-2016) και 4 ετών ΕΦΚΑ (2017-2020)

➔ Προσαύξηση σύνταξης για τον παράλληλο με το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χρόνο ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ για τα έτη 2005-2016

Δ. Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).

Εγκρίθηκε ήδη με ΠΥΣ του Αυγούστου 2020.

ΣΤΟΧΟΙ

- Ποσοστό ταφής < 10% μέχρι το 2030

- Αύξηση ανακύκλωσης στο 55% το 2025 & στο 60% το 2030

- Χωριστή Διαλογή του Οργανικού Κλάσματος

- Εφαρμογή του Συστήματος Pay as You Throw.

Καύση για το υπόλειμμα (θα πυροδοτήσει εντάσεις 1 εργοστάσιο στην ΚΡΗΤΗ)

Δεν επιδιώκεται με σαφήνεια η αρχή της πρόληψης

• Η ανάκτηση ενέργειας (καύση) απαραίτητη για τη μείωση τω Σύμμεικτων απορ\των

• Επαναπροσδιορισμός της Δσπ ( επιβάλλεται).

Ε. Εκσυγχρονισμός Χωροταξικής & Πολεοδομικής Νομοθεσίας

1. Εντός σχεδίου Δόμηση

2. Δημοτικοί Δρόμοι

3. Τοπικά Ρυμοτομικά Σχέδια(επίσπευση- Ιδιώτες ελεγκτές)

4. Απόκτηση Κοινόχρηστων Χώρων (με πληρωμή από το Κράτος)

5. Αυτοδίκαιη άρση απαλλοτρίωσης.