Συνεδρίαση διοικητικού συμβουλίου ΕΝΔΗΚ

Συνεδρίαση διοικητικού συμβουλίου ΕΝΔΗΚ Ενημέρωση μελών

Σήμερα 15/1/2020

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

MAYORS ASSOCIATION OF CRETE

Αρχ. Μακαρίου 22 και Σκουλάδων

Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ: 6976 711139

         6972 241474

                                                 Ηράκλειο 09/01/2020

                                                 Α.Π. : 1

                                                                 Προς

                                                Τα μέλη του ΔΣ της ΕΝΔΗΚ

                 Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ Η

   Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του ΔΣ την 15η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία του συλλόγου μας( Αρχ. Μακαρίου 22 και Σκουλάδων, Ηράκλειο), για να συζητήσουμε τα ακόλουθα θέματα :

1. Αιτήσεις- Ανακοινώσεις-Ενημέρωση.

2. Πρόγραμμα δράσης του ΔΣ για το έτος 2020.

3. Απολογισμός δράσης- Έκθεση πεπραγμένων του ΔΣ για το έτος 2019.

4. Προγραμματισμός πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου για το έτος 2020.

5. Περί ορισμού της ημερομηνίας και προετοιμασία της εκδήλωσης για την βράβευση αιρετών της Κρήτης.

6. Περί εισπράξεως των συνδρομών των μελών μας.

7. Περί συντάξεως , κατά το άρθρο 22 του καταστατικού, της ετήσιας έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας

Ζαχαρίας Δοξαστάκης                              Γεώργιος Μηλιαράς

Π. Δήμαρχος Χερσονήσου                      Π. Δήμαρχος Ορ. Λασιθίου