Στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης για τη μετάβαση της κοινωνίας και της οικονομίας στην κανονικότητα

Στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης για τη μετάβαση της κοινωνίας και της οικονομίας στην κανονικότητα Ενημέρωση μελών

Πρόταση του Προέδρου της ΕΝΔΗΚ

                 Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης

         Περιφερειακός Σύμβουλος Ηρακλείου

        Πρόεδρος της ΕΝΔΗΚ

        Αντ. Πετεινάκη 22, Λιμήν Χερσονήσου

        Τηλέφωνο: 6976711139

        E-mail: zdoxastakis@yahoo.gr

                                  Π Ρ Ο Τ Α Σ Η

 Στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης για τη μετάβαση της κοινωνίας και της οικονομίας στην κανονικότητα

                                 Προς

             Τον Περιφερειάρχη Κρήτης

             Κον Σταύρο Αρναουτάκη

     Κύριε Περιφερειάρχη,

   Ο τουρισμός είναι μία ιδιαίτερη οικονομική δραστηριότητα για την Ελλάδα.Ο τουρισμός είναι από τους μεγαλύτερους οικονομικούς κλάδους στον κόσμο. Για τη χώρα μας αποτελεί , ίσως, το σημαντικότερο πόρο στις διεθνείς συναλλαγές.

   Ο κλάδος του τουρισμού συμμετέχει κατά δέκα τοις εκατό(10%) στη διαμόρφωση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος( Α.Ε.Π.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα τα έσοδα από τον τουρισμό συμβάλλουν στο ΑΕΠ της Κροατίας κατά 25%, της Κύπρου κατά 22%, της Ελλάδος κατά 21% και της Πορτογαλίας, κατά 19%. Σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης ο τουριστικός τομέας συμβάλλει με ποσοστό 50% στη διαμόρφωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος ( Α.Εγχ.Π.) του νησιού.

   Πρόκειται, λοιπόν, αναμφίβολα για ένα δυναμικό χώρο επενδύσεων, που σε πολύ μεγάλο βαθμό στηρίζει την ελληνική οικονομία.

   Η πρωτοφανής πανδημία της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 προξένησε έντονα σημάδια και δημιούργησε πολλά προβλήματα στο σώμα της ελληνικής οικονομίας. Προτεραιότητα της Κυβέρνησης ήταν να σωθούν οι ανθρώπινες ζωές, που τελικά τα κατάφερε, με την έγκαιρη λήψη και εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων.

   Η πανδημία, όμως, δεν έχει τελειώσει. Συνεχίζει να πλήττει τον πλανήτη μας. Η χώρα μας κατάφερε να θέσει σε έλεγχο τη νόσο και ετοιμάζεται να προχωρήσει στην επανεκκίνηση της κοινωνίας και της οικονομίας. Η κοινωνική ανασύνταξη και ανάταξη πρέπει να γίνει σταδιακά και με σωστό σχεδιασμό. Δεν πρέπει να βιαστούμε να επισπεύσουμε τη λειτουργία του συστήματος. Ο διακόπτης επανεκκίνησης θα γυρίσει μόνο, όταν  θα έχουμε ολοκληρώσει τον κατάλληλο σχεδιασμό, την κατάρτιση και έγκριση υγειονομικών πρωτοκόλλων, ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων και κυρίως εφόσον η  κοινωνία είναι προετοιμασμένη και θωρακισμένη.

   Τις προηγούμενες ημέρες  ο Πρωθυπουργός της χώρας, έχοντας προφανώς και τη σύμφωνη γνώμη της ομάδας των ειδικών , ανακοίνωσε ένα ειδικό σχέδιο διαχείρισης της κρίσης. Ο Υπουργός τουρισμού παρουσίασε και ανέλυσε το  πρόγραμμα Restart Tourism. Επισήμανε , ότι τώρα είναι η ώρα, για συνεργασίες με τις περιφέρειες, με ιδιώτες και γενικότερα με τους εμπλεκόμενους με τα τουριστικά πράγματα.

   Το Restart Tourism αποτελεί ένα ολοκληρωμένο, εφαρμόσιμο και συνεκτικό σχέδιο επανεκκίνησης του τουριστικού κλάδου. Βασικοί άξονες του προγράμματος επανεκκίνησης στον τουρισμό είναι:

   • Η ασφάλεια για τους εργαζόμενους.

   • Ο σεβασμός στους επισκέπτες.

   • Η ενίσχυση των δομών υγείας στους τουριστικούς προορισμούς.

   • Η στήριξη των επιχειρήσεων.

   • Η συνεννόηση και η συνεργασία με την κοινωνία και τους φορείς.

   Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική προωθεί την ανταγωνιστική βιωσιμότητα, για την οικοδόμηση μιας οικονομίας, που λειτουργεί για τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Η ασφαλής επανέναρξη των ταξιδιών στην Ευρώπη, θα βασισθεί σε επιδημιολογικά κριτήρια, στην εφαρμογή περιοριστικών μέτρων και σε συγκεκριμένες παραμέτρους οικονομικής και κοινωνικής φύσεως.

   Η περιφέρεια Κρήτης, σ’αυτή την έκτακτη και κρίσιμη κατάσταση, αλλά και την ιδιαιτερότητα της τρέχουσας τουριστικής περιόδου ,οφείλει να σταθεί θεσμικά, με ρεαλισμό και αξιοπιστία. Διαχρονικά η περιφέρεια , ως θεσμός και εσείς προσωπικά, πρωτοπορείτε με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε  για την επιτυχή αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων , που απασχολούν τους πολίτες.

   Τη συγκυρία αυτή μπορούμε να αναδείξουμε ,τεκμηριωμένα , τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος και σε συνεργασία με το κράτος, την αυτοδιοίκηση α’ βαθμού και τους φορείς του τουρισμού, να αναλάβουμε το σχεδιασμό, το συντονισμό και την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων για τη στήριξη της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

   Προτείνω, να διερευνηθεί η δυνατότητα υπογραφής  προγραμματικής σύμβασης , κατά τις διατάξεις του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010( ΦΕΚ 87Α), στην οποία μπορούν να συμμετέχουν το Υπουργείο Τουρισμού, η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων( Π.Ε.Δ.) Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, η 7η ΔΥΠΕ Κρήτης και η Αναπτυξιακή Ηρακλείου-αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ.

   Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης ( ΠΣ) μπορεί να αποτελέσουν η ενημέρωση και η υποστήριξη των δήμων της  Κρήτης, των αρμόδιων τοπικών φορέων, των πολιτών, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων , για κρίσιμα και σύνθετα ζητήματα και ιδίως:

1. Σχέδιο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης.

2. Σχέδιο Δράσης Πρόληψης κρουσμάτων.

3. Σχέδιο Διαχείρισης ύποπτου κρούσματος.

4. Εκπαίδευση εργαζομένων και ιδιοκτητών επιχειρήσεων.

5. Ιατρική υποστήριξη.

6. Ενίσχυση δομών υγείας.

7. Πιστοποίηση των τουριστικών καταλυμάτων, ως προς τη λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας  COVID-19.

8. Συμβουλευτική επιχειρήσεων.

9. Υγειονομικά πρωτόκολλα και Διαδικασίες.

10. Ανασχεδιασμός της στρατηγικής για ευέλικτο marketing και την τουριστική προβολή.

11. Ανάδειξη του brand name της χώρας, ως ασφαλούς και προνομιακού προορισμού.

12. Τεχνικές ανάκαμψης του τουριστικού κλάδου.

13. Μελέτη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της κρίσης.

   Η χρηματοδότηση και η υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης , μπορεί να γίνει από διαθέσιμους ίδιους, εθνικούς και ευρωπαΐκούς πόρους και από πόρους του χρηματοδοτικού προγράμματος, που ήδη ανακοίνωσε η Κυβέρνηση.

   Η σταδιακή μετάβαση στην κανονικότητα, επιβάλλεται να γίνει με σωστό σχεδιασμό και στρατηγική, προσαρμοσμένη στη μείωση και την αντιμετώπιση των κινδύνων από την COVID-19. Βασικούς άξονες αυτής της στρατηγικής , της επιστροφής στην κανονικότητα, μπορούν να αποτελέσουν:

- Η υποστήριξη των επαγγελματικών και κοινωνικών ομάδων.

- Η προφύλαξη και η προστασία της υγείας των πολιτών.

- Η εκπόνηση ενημερωτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με επικαιροποιημένη πληροφόρηση σχετική  με τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής.

- Η φροντίδα για τις σημαντικές ψυχολογικές επιπτώσεις της απομόνωσης και του φόβου , που καθημερινά επιβαρύνει την ψυχική υγεία των πολιτών.

   Στα δύσκολα που έρχονται, ως συνέπειες της πανδημίας, προεξάρχουσας της οικονομικής ύφεσης, η κοινωνία πρέπει να μείνει όρθια και να  διασφαλισθεί η κοινωνική συνοχή. Στην προσπάθεια αυτή, η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως πολύ καλά γνωρίζει να λειτουργεί σε τέτοιες περιστάσεις και το έχει αποδείξει, οφείλει να βγει πάλι μπροστά και με τις πρωτοβουλίες και τη δράση της να αναπτύξει και να εδραιώσει την κοινωνική αλληλεγγύη μέσα  στην κοινωνία.

                                    Ηράκλειο 25 Μαΐου 2020

Κοινοποίηση 

1) Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου

Κ. Παύλο Μπαριτάκη

     2)κκ Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες

     3)κκ Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες

     4) Εντεταλμένο Σύμβουλο Τουρισμού

        Κ. Κυριάκο Κώτσογλου