Σε δημόσια διαβούλευση το Ν/Σ για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας

Σε δημόσια διαβούλευση το Ν/Σ για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας Ενημέρωση μελών

Παρουσίασε σήμερα 30/7/2020

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

   Παρουσίασε σήμερα ,30/7/3020, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης  το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της  χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας . Το Ν/Σ τίθεται άμεσα σε δημόσια διαβούλευση και στοχεύει κυρίως:

- Στη στήριξη της ανάπτυξης και των επενδύσεων.

- Στην προστασία του περιβάλλοντος.

- Στην προστασία του δικαιώματος της ιδιοκτησίας.

   Το Ν/Σ μεταξύ άλλων ρυθμίζει:

- Επιταχύνει και εκσυγχρονίζει το χωροταξικό σχεδιασμό, με το θεσμό των πιστοποιημένων ιδιωτών μηχανικών, οι οποίοι θα αξιολογούν πολεοδομικές μελέτες.

- Επιταχύνεται η κατάρτιση των τοπικών και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων.

- Περιορίζεται η εκτός σχεδίου δόμηση.

- Αλλάζει το καθεστώς με τις παρεκκλίσεις αρτιότητας. Καταργούνται όλες οι παρεκκλίσεις αρτιότητας σε δύο χρόνια από την ψήφιση του νόμου.

- Απλοποιούνται οι χρήσεις γης.

- Ενεργοποιείται η μεταφορά του συντελεστή δόμησης στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας(ΣτΕ).

- Προβλέπεται για πρώτη φορά  η δυνατότητα αποζημίωσης των ιδιοκτητών διατηρητέων κτιρίων.

- Επιταχύνεται  η έκδοση των οικοδομικών αδειών.

- Προβλέπεται η αυτοδίκαιη άρση των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων, εάν παρέλθει μεγάλο διάστημα από την επιβολή  τους.

- Δίνονται κίνητρα για την ενίσχυση της προσβασιμότητας των κτιρίων για τους συνανθρώπους μας με αναπηρία .

- Καθιερώνεται ένα ενιαίο καθεστώς οριοθέτησης των οικισμών.

                                   Ζαχαρίας Εμμανουήλ Δοξαστάκης

                              Πρόεδρος της Ένωσς Δημάρχων Κρήτης