Νομοθετική ρύθμιση για την αντιμετώπιση και διαχείριση του προσφυγικού- μεταναστευτικού ζητήματος

Νομοθετική ρύθμιση για την αντιμετώπιση και διαχείριση του προσφυγικού- μεταναστευτικού ζητήματος Ενημέρωση μελών

Στο νομοσχέδιο για την πολιτική προστασία"

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ- ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

   Ψηφίστηκε χθες( 4/2/2020), στην Ολομέλεια της Βουλής, το σχέδιο νόμου « Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις».

   Με τροπολογία που κατατέθηκε στις 3/2/2020 , από Υπουργούς και η οποία ψηφίστηκε και εντάχθηκε στο σώμα του ψηφισθέντος νόμου ρυθμίζονται θέματα που άπτονται της μεταναστευτικής πολιτικής της Χώρας μας και συγκεκριμένα:

1. Επαναπροσδιορίζονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Συντονιστή( Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Κ. Αλκιβιάδη Στεφανή)για την αντιμετώπιση και διαχείριση του μεταναστευτικού – προσφυγικού ζητήματος. Αυτές πλέον περιορίζονται μόνο σε ό,τι αφορά στην οργάνωση, το συντονισμό και τον έλεγχο του Ενιαίου Φορέα Επιτήρησης Συνόρων( ΕΝΦΕΣ).

2. Συνιστάται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων( ΜΚΟ), που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης. 

3. Ρυθμίζονται, μεταβατικά, θέματα προσωπικού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

4. Εισάγονται ρυθμίσεις για την κατασκευή , αδειοδότηση, χωροθέτηση και κατασκευή Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης σε ακίνητα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ή ΟΤΑ , σε κοινόχρηστους χώρους κλπ. Προβλέπεται επίσης, ότι, για την εγκατάσταση των προαναφερόμενων Κέντρων επιτρέπεται η παραχώρηση κατά χρήση στρατοπέδων με μίσθωμα, στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή χωρίς μίσθωμα.

5. Θεσμοθετείται ειδική επιχορήγηση προς τους Δήμους , εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών , η οποία διατίθεται για την ενίσχυση των πιστώσεων των δημοτικών προϋπολογισμών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και αποδίδεται σε αυτούς , από το έτος 2019, με ΚΥΑ .

6. Συνιστάται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων( ΤΠΔ) , έντοκος  λογαριασμός με την ονομασία « Ταμείο Αλληλεγγύης» με σκοπό τη χρηματοδότηση δράσεων για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών που επιβαρύνονται από τη λειτουργία μονάδων φιλοξενίας και τη χρηματοδότηση των αναγκαίων υποδομών. Προβλέπεται χρηματοδότηση ετησίως του Ταμείου Αλληλεγγύης , με το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων ( 25.000.000) ευρώ, από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Συνολικά η ετήσια δαπάνη  που διαθέτει το κράτος για την καταβολή της ειδικής επιχορήγησης προς τους Δήμους στους οποίους λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών και για τη χρηματοδότηση του συνιστώμενου Ταμείου Αλληλεγγύης , ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων ( 50.000.000) ευρώ.

   Η αναγκαιότητα θέσπισης των εν λόγω νομοθετικών ρυθμίσεων τεκμηριώνεται ως εξής:

• Η αποσαφήνιση του ρόλου του Εθνικού Συντονιστή κρίνεται απολύτως αναγκαία για να αποφευχθεί η διάσπαση και αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και εξουσιών του , με αυτές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, για την αντιμετώπιση και διαχείριση του μεταναστευτικού- προσφυγικού ζητήματος.

• Στην ελληνική επικράτεια δραστηριοποιούνται ελληνικές και αλλοδαπές ΜΚΟ , σε θέματα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης, χωρίς να έχουν καταγραφεί, αξιολογηθεί και ταυτοποιηθεί.

• Η ενίσχυση των Δήμων που σηκώνουν το δυσανάλογο βάρος της διαχείρισης του προσφυγικού προβλήματος κρίνεται απολύτως αναγκαία για την αποτελεσματική υλοποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής.

                                      Ζαχαρίας Εμμανουήλ Δοξαστάκης

                                      Περιφερειακός Σύμβουλος