Ματαίωση της προγραμματισμένης ΓΣ της ΕΝΔΗΚ

Ματαίωση της προγραμματισμένης ΓΣ της ΕΝΔΗΚ Ενημέρωση μελών

Το ΔΣ του Συλλόγου

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

MAYORS ASSOCIATION OF CRETE

Αρχ. Μακαρίου 22 & Σκουλάδων       Ηράκλειο 13/3/20

Ηράκλειο                                                     Α.Π.: 9

Πληροφ. : Ζ. Δοξαστάκης                                Προς

Τηλ.: 6976 711139                                  Τα μέλη της ΓΣ

                                                                    της ΕΝΔΗΚ

   Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το ΔΣ της ΕΝΔΗΚ , το οποίο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 13/3/2020, εκτιμώντας την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην ελληνική κοινωνία από την έξαρση της λοιμώδους επιδημίας του κορωνοϊού, τα εκτεταμένα μέτρα πρόληψης που έχει λάβει η πολιτεία, το γεγονός ότι πολλά από τα μέλη μας( λόγω ηλικίας) ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και προκειμένου να διασφαλίσουμε τη δημόσια  υγεία

                    αποφάσισε    ομόφωνα

Ματαιώνει την προγραμματισμένη ετήσια ΓΣ της ΕΝΔΗΚ για τις 20/3/2020, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας του πληθυσμού .

Με νεώτερη απόφαση του ΔΣ θα προσδιοριστεί η ακριβής ημερομηνία σύγκλησης της ΓΣ.

Ο Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας

Ζαχαρίας Δοξαστάκης                        Γεώργιος Μηλιαράς