Η Ένωση Δημάρχων Κρήτης ζητά συνάντηση με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης

Η Ένωση Δημάρχων Κρήτης ζητά συνάντηση με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης Ενημέρωση μελών

Για θέματα κοινού ενδιαφέροντος

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

MAYORS ASSOCIATION OF CRETE

Αρχ. Μακαρίου 22& Σκουλάδων                                                    Ηράκλειο 19/2/20

Ηράκλειο Κρήτης                                                                                         Α.Π. : 5

Πληροφορίες: Ζ. Δοξαστάκης                                                               Προς

                           Γ. Μηλιαράς

                                                                                                                  Π. Ε. Δ. Κρήτης

E- mail: zdoxastakis@yahoo.gr

              gmiliaras@yahoo.gr

Τηλ. : 6976711139

           6972241474

   Κύριε Πρόεδρε,

   Στην πρώτη επικοινωνία του Συλλόγου μας, με την Ένωσή σας στις 19/11/2019, τονίζαμε, ότι προσδοκούμε στην καλή συνεργασία μεταξύ των φορέων μας, με αντικειμενικό σκοπό και επιδίωξη, την ανάδειξη και επίλυση των κοινών θεμάτων και των ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης( Τ.Α.) και οι αιρετοί της Κρήτης, προκειμένου να διασφαλίσουμε το δημόσιο τοπικό συμφέρον των πολιτών και να εδραιώσουμε την τοπική ανάπτυξη.

   Μετά την παρέλευση ενός τριμήνου, από την ανάληψη των καθηκόντων σας, επανερχόμεθα και σας ζητούμε να ορίσετε συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων( Π.Ε.Δ.) Κρήτης , με το ΔΣ της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης ( ΕΝ. ΔΗ.Κ.), προκειμένου να ανταλλάξουμε απόψεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος και να σας ενημερώσουμε για τον προγραμματισμό δράσεων του Συλλόγου μας για το έτος 2020.

   Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και περιμένουμε απάντησή σας.

                               Για το Δ Σ της ΕΝ.ΔΗ.Κ.

Ο Πρόεδρος                                                                                    Ο Γενικός  Γραμματέας

Ζαχαρίας Δοξαστάκης                                                                 Γεώργιος Μηλιαράς