Εκδόθηκε η ΚΥΑ για τον καθορισμό χορήγησης επιδόματος γέννησης με το νόμο 4659/2020

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για τον καθορισμό χορήγησης επιδόματος γέννησης με το νόμο 4659/2020 Ενημέρωση μελών

Με το νόμο 4659/2020

Με το νόμο 4659/2020( ΦΕΚ Α'21)" Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις", για κάθε παιδί που γεννιέται εν ζωή στην Ελλάδα από 1 Ιανουαρίου 2020 καταβάλλεται από το Δημόσιο μέσω του ΟΠΕΚΑ παροχή ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.

Εξεδόθη η  ΚΥΑ αρίθμ. Δ11 Οικ.8523/236/17-2-2020( ΦΕΚ Β'490) " Καθορισμός χορήγησης επιδόματος γέννησης". Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευςή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ( ΕτΚ), εκτός από τις διατάξεις της οι οποίες αναφέρονται στην υποβολή αίτησης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος.

               Για την ΕΝ. ΔΗ.Κ.

Ο Πρόεδρος

Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης 

Πρ. Δήμαρχος Χερσονήσου