Συνάντηση του Προέδρου της ΚΕΔΕ με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της ΕΝ.ΔΗ.Κ.

Συνάντηση του Προέδρου της ΚΕΔΕ με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της ΕΝ.ΔΗ.Κ. Δραστηριότητες

Αξιότιμοι Κύριοι, Σε συνέχεια της συνάντησης με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ ,κ Γ. Πατούλη, σήμερα στο γραφείο του , σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

1 Η ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ συστάθηκε στις 12/06/2027 , αριθμεί 60 μέλη και απαρτίζεται από νυν, τέως και πρώην δημάρχους της Κρήτης.Είναι η δεύτερη ένωση της Χώρας, μετά τη Ένωση Δημάρχων Αττικής.

2. Βασική της επιδίωξη είναι η προώθηση και στήριξη του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκηδης και η υποβοήθηση των αιρετών στο έργο τους.

3. Δράσεις που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη από την ΕΝΔΗΚ είναι:

Σύνταξη μητρώου αιρετών Κρήτης, έκδοση μηνιαίου δελτίου νομοθεσίας και νομολογίας, θέματα καταστατικής θέσης των αιρετών( χορηγία, επικουρική σύνταξη, εφάπαξ βοήθημα κλπ),έκδοση ενημερωτικού περιοδικού κ.α.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΔΗΚ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΔΕ

1 Συνεργασία με την ΚΕΔΕ και υποβοήθηση στο έργο της, λόγω της μακροχρόνιας και πολύτιμης εμπειρίας των μελών μας.

2 Συμμετοχή εκπροσώπου της ΕΝΔΗΚ στην μόνιμη επιτροπή θεσμών της ΚΕΔΕ.Παρεμπιπτόντως ο πρόεδρος της ΕΝΔΗΚ διετέλεσε για 12 συναπτά έτη πρόεδρος της επιτροπής θεσμών της ΚΕΔΚΕ( 1995-2006). Μπορούμε να συνεισφέρουμε με τις προτάσεις και την εμπειρία μας στην καλύτερη αντιμετώπιση των θεμάτων της ΤΑ.

3. Πρόσκληση παρουσίας μέλους της ΕΝΔΗΚ σε όλες τις συνεδριάσεις του ΔΣ της ΚΕΔΕ( Επειδή ο σύλλογός μας δεν έχει έσοδα ζητούμε  από την ΚΕΔΕ να καλύψει μόνο το κόστος του  εισιτηρίου μετακίνησης του μέλους μας και τίποτα άλλο. ).

4.Συμμετοχή μέχρι 3 μελών στις εργασίες των τακτικών και εκτάκτων συνεδρίων της ΚΕΔΕ, ως παρατηρητών. Να προστεθούν με δηλαδή στον κατάλογο των επίσημα προσκεκλημένων.

5.Συνδιοργάνωση κοινών εκδηλώσεων( ΚΕΔΕ -ΕΝΔΗΚ) για σοβαρά και επίκαιρα θέματα της ΤΑ. Μπορούμε να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις.

6. Σύνταξη οδηγού για τους αιρετούς της αυτοδιοίκησης, από την ΕΝΔΗΚ με τη χρηματοδότηση της ΚΕΔΕ.

7.Διατύπωση γνώμης και επιστημονική επεξεργασία σε νομοσχέδια ή προτάσεις νόμου, για λογαριασμό της ΚΕΔΕ , τα οποία προωθεί η Κυβέρνηση.

Θεωρούμε ότι η σημερινή συνάντησή μας , μπορεί να αποτελέσει την απαρχή για μία γόνιμη μελλοντική συνεργασία προς όφελος των μελών των ενώσεών μας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά πρωτίστως των τοπικών κοινωνιών.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος της ΕΝΔΗΚ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΜΜ. ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ

Τ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Στάλθηκε από το iPhone μου