Επιστολή προς τον πρόεδρο ΠΕΔ Κρήτης

Επιστολή προς τον πρόεδρο ΠΕΔ Κρήτης Δραστηριότητες

Κύριε Πρόεδρε, Η Ένωση Δημάρχων Κρήτης, η ΕΝ. ΔΗ.Κ.,συστάθηκε και λειτουργεί από τον Ιούνιο 2017, ως σύλλογος, με βασική επιδίωξη τη στήριξη του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη συνδρομή των εν ενεργεία αιρετών για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και την καλύτερη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων.

Μετά την αντιμετώπιση και τη διεκπεραίωση των κατά νόμο τυπικών διαδικασιών και την εξασφάλιση όλων εκείνων των αναγκαίων προϋποθέσεων για την τυπική και ουσιαστική λειτουργία μας , προχωρήσαμε  στην κατάρτιση σχεδίου δράσεων και ενεργειών του συλλόγου μας.

Ο προγραμματισμός αυτός, κατά το πλείστον,  εδράζεται στη συνεργασία και την υποστήριξη της Πετιφερειακής Ένωσης Δήμων( ΠΕΔ) Κρήτης. Περιλαμβάνει σειρά εκδηλώσεων, συνδιοργανώσης  θεματικών συνεδρίων και ημερίδων και δράσεων υποστήριξης των αιρετών.

Προκειμένου να μας δοθεί η δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας αυτές, παρακαλούμε να ορίσετε ειδική συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΕΔ, με μοναδικό θέμα την ανταλλαγή απόψεων για τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα που απασχολούν τους δήμους και τη συζήτηση για το πλαίσιο συνεργασίας του συλλόγου μας με την ΠΕΔ Κρήτης.Στη συνάντηση αυτή πέραν των μελών του ΔΣ της ΠΕΔ , θεωρούμε χρήσιμο να παρίστανται και όλοι οι Δήμαρχοι της Κρήτης , ώστε η συζήτηση μας να είναι πλήρης και ολοκληρωμένη για το σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κρήτης.

Με εκτίμηση

Ο πρόεδρος της ΕΝ. ΔΗ. Κ.

Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης