Έκδοση πράξεων απονομής χορηγίας (μηνιαίας σύνταξης) στους Δημάρχους

Έκδοση πράξεων απονομής χορηγίας (μηνιαίας σύνταξης) στους Δημάρχους Δραστηριότητες

Ο σύλλογός μας, "ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ", πληροφορήθηκε πρόσφατα από αρκετούς συναδέλφους, πρώην και τέως Δημάρχους, δικαιούχους χορηγίας, ότι η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημόσιου Τομέα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) έχει αναστείλει τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεως που έχουν υποβληθεί για την έκδοση πράξεων κανονισμού χορηγίας (συντάξεων).

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
MAYORS ASSOCIATION OF CRETA
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αρχ. Μακαρίου22 και                                    Ηράκλειο 22.01.2018
Σκουλάδων,71202 Ηράκλειο                                                Α.Π.: 21
Πληροφορίες: Ζ.Δοξαστάκης                                                             Προς
Τηλέφωνο: 6976 711139                                                  1• Κεντρική Ένωση Δήμων 
e-mail: zdoxastakis@yahoo.gr                                       Ελλάδος( ΚΕΔΕ)
              edkritis@gmail.com                                            2• Περιφερειακή Ένωση Δήμων 
                                                                                                ( ΠΕΔ) Κρήτης
                                                                                                3• Ένωση Δημάρχων Αττικής
Θέμα: Έκδοση πράξεων απονομής χορηγίας( μηνιαίας σύνταξης) στους Δημάρχους

           Ο σύλλογός μας, " ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ", πληροφορήθηκε πρόσφατα από αρκετούς συναδέλφους , πρώην και τέως Δημάρχους, δικαιούχους χορηγίας, ότι η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημόσιου Τομέα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ( ΓΛΚ) έχει αναστείλει τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεως που έχουν υποβληθεί για την έκδοση πράξεων κανονισμού χορηγίας( συντάξεων).

          Η αρμόδια διεύθυνση( 43η) του ΓΛΚ , με στελέχη της οποίας επικοινωνήσαμε υποστηρίζει ότι η αναστολή αυτή οφείλεται στο ερώτημα που έχουν υποβάλλει, αρμοδίως, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το αν περιλαμβάνονται οι αιρετοί ( δήμαρχοι, βουλευτές και πρώην νομάρχες) στις διατάξεις του άρθρου 4 ΠΑΡ. 1 του Ν 4387/2016( ΦΕΚ85/ΤΑ'/12·5·2016) " Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού- συνταξιοδοτικού συστήματος- Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις."

          Το ΔΣ της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης ασχολήθηκε με το σοβαρό αυτό θέμα που έχει προκύψει και διατυπώνει συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη θέση.

1• Η αιτιολογική έκθεση του Ν 4387/2016 σε κανένα σημείο της δεν αναφέρει, ότι στις διατάξεις του υπάγονται οι αιρετοί και συγκεκριμένα οι δήμαρχοι( νυν, τέως και πρώην) . Επίσης από τα πρακτικά των συζητήσεων στην αρμόδια διαρκή επιτροπή και τηνΟλομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο του παραπάνω νόμου, δεν αναφέρεται τίποτα σχετικό.

2• Η γραμματική και η λογική ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 4 ΠΑΡ. 1 του Ν 4387/2016 δεν καταλήγει στην ένταξη των αιρετών στο ρυθμιστικό της πλαίσιο.

3•Σε κανένα από τα 121 άρθρα του Ν 4387/16 δεν μνημονεύονται οι αιρετοί.

4• Τέλος οι βουλευτικές συντάξεις, ως και οι συντάξεις των δημάρχων και των πρώην νομαρχών δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν 4387/16 γιατί δεν προβλέφθηκε ρητώς η υπαγωγή των προσώπων αυτών στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού. Αντίθετα οι συντάξεις των εν λόγω προσώπων διέπονται από ειδικούς νόμους και διατάγματα( Ν 91/1943, ΝΔ 99/1974, Ν 1694/87 και άρθρο 9 του Ν 2703/1999).

          Επιβάλλεται ως συλλογικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αντιδράσετε, άμεσα, γιατί αν τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας αποφανθούν, ότι και οι αιρετοί υπάγονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο του νόμου, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές για τους συνταξιούχους δημάρχους, αλλά και για εκείνους τους συναδέλφους που οι σχετικές πράξεις απονομής χορηγίας επίκειται σύντομα να εκδοθούν ή θα εκδοθούν στο μέλλον από το ΓΛΚ.

          Η υπαγωγή των αιρετών στο άρθρο 4 ΠΑΡ. 1 και γενικά στο ρυθμιστικό πλαίσιο του Ν 4387/2016, θα έχει ως συνέπεια τον προσδιορισμό της χορηγίας στο ύψος των 300€ , επειδή προϋπόθεση απονομής πλήρους σύνταξης, κατά το Ν 4387/16, είναι η συμπλήρωση τριακονταπενταετίας.

          Ακόμη, ασφαλώς γνωρίζετε, ότι πέραν του σοβαρού ζητήματος που ανέκυψε πρόσφατα, υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα, που συνδέονται με την καταστατική θέση των αιρετών και τη χορηγία τα οποία πρέπει σύντομα να επιλυθούν.

          Στην προσπάθεια αυτή η Ένωση Δημάρχων Κρήτης, είναι στη διάθεσή σας.

                                              Με εκτίμηση

                                    Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης

                                    . Πρόεδρος της Ελνωσης Δημάρχων Κρήτης

                                    . Τέως Δήμαρχος Χερσονήσου