Απόφαση Νο 147

Απόφαση Νο 147 Δραστηριότητες

Απόσπασμα 20ου πρακτικού 2017 του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Κρήτης.

011.jpg

021.jpg

031.jpg

 Κύριε πρόεδρε της ΚΕΔΕ,

   Σας διαβιβάζουμε σχετικά έγγραφα και αποφάσεις της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ( ΠΕΔ) Κρήτης και του δημάρχου Χερσονήσου , τα οποία αναφέρονται σε τροπολογία για τη νομιμοποίηση έργων εντός του αιγιαλού,που έχουν εκτελεσθεί, κυρίως, από τις υπηρεσίες των Δήμων.

   Η Ελλάδα είναι παράκτια χώρα και διαθέτει ένα από τα σημαντικότερα και πλουσιότερα  παράκτια οικοσυστήματα. Για λόγους προστασίας, αλλά και αξιοποίησης της ζώνης αυτής, στο πλαίσιο της τουριστικής ανάπτυξης έγιναν κατά καιρούς από τους δήμους παρεμβάσεις στη ζώνη παραλίας  , αλλά και μέσα από τη γραμμή αιγιαλού . 

    Στο παρελθόν , εκ μέρους των συναρμόδιων Υπουργείων ανελήφθησαν πρωτοβουλίες νομιμοποίησης των έργων αυτών. Σε πολλές, όμως , περιπτώσεις δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία , επειδή οι προβλέψεις του νόμου ήταν αλυσιτελείς και χρονοβόρες.

     Πρόσφατα με σχετικό νόμο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής , υπήρξε πρόβλεψη για νομομοποίηση παρεμφερών έργων εντός της καθορισμένης και εγκεκριμένης χερσαίας ζώνης λιμένων.

    Επιβάλλεται για λόγους συνολικής αντιμετώπισης του προβλήματος, αλλά και αναγκαιότητας των έργων που έχουν κατασκευασθεί στο παρελθόν, εντός του αιγιαλού και περιλαμβάνονται στην προτεινόμενη τροπολογία, να προχωρήσει η νομιμοποίηση των έργων αυτών από τα συναρμόδια Υπουργεία.

    Άποψή μας είναι, ότι το ΔΣ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, πρέπει να αξιολογήσει την πρόταση που εμπεριέχεται στην επισυναπτόμενη τροπολογία , να διαπιστώσει την αναγκαιότητα και την σπουδαιότητα των έργων που έχουν γίνει από τους δήμους στο παράκτιο μέτωπο των διοικητικών τους ορίων και να ζητήσει με επαρκή τεκμηρίωση και προετοιμασία την νομοθετική νομιμοποίηση και τακτοποίηση των εν λόγω έργων.

     Στην προσπάθεια αυτή είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε αναγκαία διευκρίνιση και βοήθεια.

Εκ μέρους της ΕΝ. ΔΗ Κ.

Ο πρόεδρος

Ζαχαρίας Δοξαστάκης