Ενημερωτική εκδήλωση Χανίων

Ενημερωτική εκδήλωση Χανίων Δελτία Τύπου

Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

MAYORS ASSOCIATION OF CRETE                      Ηράκλειο 18/10/18

                                                                                              Α.Π.:45

                      Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

  Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 η εκδήλωση της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης( ΕΝ. ΔΗ. Κ.), στο Ιστορικό Καφέ « Κήπος» , στην πόλη των Χανίων,  η οποία σκοπό είχε την ενημέρωση των μελών της και των ενεργών πολιτών της Πόλης για το πρόγραμμα « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» , το οποίο αναφέρεται στη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης.

  Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η κα Ντόρα Μπακογιάννη, επίτιμο μέλος της Ένωσης.

  Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς υπήρξε η βράβευση του ιδρυτή και προέδρου του Συνδέσμου Ιστορικών Καφέ Ευρώπης( EHICA) Κ. Βασίλη Σταθάκη.

  Ο πρόεδρος της ΕΝ. ΔΗ. Κ. κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης ανέφερε: «το ΔΣ της Ένωσης ομόφωνα για την απεριόριστη και ανιδιοτελή υποστήριξη του Βασίλη Σταθάκη, ιδιοκτήτη του ιστορικού Καφέ < ΚΗΠΟΣ> Χανίων, στο Σύλλογό μας και επειδή είναι ρέκτης , υπηρέτης του πολιτισμού και άοκνος εργάτης της διατήρησης και ανάδειξης της τοπικής παράδοσης

,αποφάσισε, ως ελάχιστο δείγμα της προσφοράς του, να του απονείμει τιμητική πλακέτα».

   Μετά την εισήγηση του προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών του ΔΣ της ΕΝ. ΔΗ.Κ., ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των παριστάμενων μελών του συλλόγου,όπου εκφράστηκαν ενστάσεις, αντιρρήσεις και διαφωνίες για πολλές διατάξεις του νόμου 4555/2018 και κυρίως για το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής που καθιερώνει. Διαπιστώθηκε ότι η Κυβερνησιμότητα των Δήμων και η απρόσκοπτη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους δημότες δεν διασφαλίζεται.

  Τέλος η ενημερωτική συνάντηση κατέληξε στη διατύπωση των παρακάτω διαπιστώσεων και προτάσεων:

1• Η ΤΑ επιδιώκει με τα όργανά της, την κατάκτηση και εμπέδωση μιας προοδευτικής δημοκρατικής διακυβέρνησης, η οποία πραγματώνει τη χρηστή διοίκηση και οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με γνώμονα βασικούς και αποδεκτούς κανόνες και με τη συμμετοχή των δημοτών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.

2• Δεν αρκεί η θεσμοθέτηση της απλής αναλογικής, αλλά είναι αναγκαία και η πρόταση μιας ριζικής μεταρρύθμισης στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού και την αποτελεσματικότητά του.Απαιτούνται μέτρα και αλλαγές στο πολιτικό και διοικητικό σύστημα της ΤΑ. Οι δήμοι και οι Περιφέρειες είναι θεσμοί εφαρμογής της λαϊκής κυριαρχίας. Δεν είναι σωματεία και θεσμοί της κοινωνίας των πολιτών.

3• Για την εξισορρόπηση και υπέρβαση των όποιων αρνητικών συνεπειών προκύπτουν, από την εφαρμογή του εκλογικού  συστήματος που υιοθετεί ο  νόμος  4555/2018, μπορούν να βοηθήσουν τα εξής:

   . Μεταφορά όλων των εκτελεστικών και καθημερινών αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή.

   . Ανάδειξη του Δημοτικού Συμβουλίου σε όργανο προγραμματισμού και πολιτικού ελέγχου.

   . Ανάδειξη των ειδικών διοικητικών επιτροπών( Οικονομική Επιτροπή , Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) σε όργανα άμεσου πολιτικού ελέγχου.

   . Πρόβλεψη μηχανισμού επίλυσης προβλημάτων μεταξύ οργάνων του Δήμου ή της Περιφέρειας.

                                Ο Πρόεδρος  της ΕΝ. ΔΗ . Κ.

                                Ζαχαρίας Δοξαστάκης

                                Τ. Δήμαρχος Χερσονήσου